Vårt mål

Förutsättningar

Onlinetjänst

Vi vill skapa långsiktiga, goda relationer med de föreningar vi samarbetar med. Vårt mål är att skapa ett mervärde för er förening genom att hjälpa till att producera professionellt bildmaterial till hemsidor och trycksaker.

 

Vi skräddarsyr ett upplägg som kan ge er förening en kickback och vi tar inga avgifter för fotograferingen.

Vi erbjuder alla era medlemmar möjlighet att bli direktkund hos oss genom vår on-line tjänst, elektronisk registrering. Det innebär att lagledarens arbetsinsats minimeras. Alla beställer sina bilder när man fått sitt inlogg via mail/SMS.